Bli kjent med Bjarte Malum


Den tidligere punkeren på skråplanet har gjennom nærmere 20 år i førstelinjetjenesten i barnevernet, rus og psykiatri kan nå endelig dele sine mestringsverktøy godt fundamentert i faglitteraturen.

Bjarte er en foredragsholder som brenner for å reflektere og se innover. Med utdanning som vernepleier og videreutdannelse innenfor veiledningspedagogikk, har han brukt mye tid på å lære seg å bli komfortabel med den han blir gjennom jobben. Han har også oppdaget at alle mennesker har potensiale for å utføre krenkende og grenseoverskridende handlinger - småskala-ondskap - og brenner derfor for å lære andre å se innover og bli nysgjerrig på sine mørkere sider.

bjarte scene

Etter snart 20 års arbeidserfaring fra lukkede barneverns-institusjoner, rus, psykiatri og bofellesskap, har Bjarte funnet en unik balanse mellom det å mestre sine mindre sympatiske impulser og det å gjøre gode handlinger. Bjarte er ikke redd for å dele av sine egne erfaringer, f.eks hvordan ungdomstiden faktisk startet ganske langt ut på skråplanet. I sine yngre dager var det både pønk og mer lyssky aktiviteter som regjerte.

Sammen med erfaringene fra hans mange år i førstelinjetjenesten er dette noe man får høste av ved å booke Bjarte. Selv om det å måtte se inn i seg selv og oppdage mørkere sider kanskje høres skummelt ut for mange, er Bjarte en engasjerende foredragsholder som får publikum til å reflektere, tenke og føle - og noen ganger gråte. 

Både personlig og gjennom jobben har Bjarte jobbet seg gjennom mange mørker myrer og kommet seg helskinnet ut på andre siden. Bjarte har med andre ord fått mye kunnskap i verktøykassen i årenes løp og har blitt en engasjerende foredragsholder som kan trollbinde en forsamling.


I arbeidet sitt har han også vært med på utvikling av enkle teknikker for livsmestring, selvfølelse og livsglede. Bjarte er ikke ute etter å peke finger på noen mørke sider hos andre, men derimot å dele fra verktøykassen sin slik at det skal bli lettere å mestre vanskelige situasjoner og relasjoner.

bjarte profile

Kontakt Bjarte malum

Trenger organisasjonen eller bedriften din motivasjon og pågangsmot for en mer smidig og reflektert hverdag? Oppdag lær enkle verktøy for bedre livsmestring og selvinnsikt, slik at dere kan få et bedre samhold. Bjarte underviser om psykisk helse og hvordan man kan jobbe seg gjennom vanskelige faser i livet. Kontakt ham i dag!