Veien til bedre teamdynamikk


Etter over 20 års erfaring innen barnevern, rus og psykiatri, har Bjarte Malum sett både seg selv og kollegaer bli dårlige versjoner av seg selv. Dette har resultert i et sett med enkle verktøy han ikke bare brenner for å formidle, men også bruker på seg selv.

Bjarte tilbyr unike innsikter og praktiske løsninger for å forbedre teamdynamikk og arbeidsmiljø og bidrar til å få ned sykefraværet og øke trivselen på arbeidsplassen. Hans foredrag inspirerer til positiv endring rundt psykisk helse og styrker organisasjonens evne til å møte utfordringer med empati og effektivitet.

Foredrag

Book Bjarte som foredragsholder for å lære mer om småskalaondskap og positiv livsmestring!

Foredrag

FRA STRESS TIL SUKSESS

Bjarte Malum utforsker både mørke og skjulte positive sider av psyken, og denne innsikten kan berike både individer og organisasjoner.

Foredrag

HVEM HJELPER HJELPEREN?

Foredraget belyser hvordan balansen mellom systemets forventninger og tjenestemottakers behov kan lede til utfordrende situasjoner og grenseoverskridelser

Foredrag

UNGE MENNS TAUSHET

Selv om mange gutter og menn sliter, oppsøker få av dem hjelp i hjelpeapparatet. Finn ut hvorfor i dette foredraget.

Bli kjent med Bjarte Malum

Bjarte Malum er ikke bare en foredragsholder; han er en veiviser i menneskelig adferd og selvbeherskelse.

Med over 20 års erfaring fra barnevern, rus og psykiatri, bringer han en dyp forståelse for menneskelig psykologi og adferd til sine foredrag. Hans evne til å formidle komplekse temaer på en engasjerende og forståelig måte gjør ham til en ettertraktet foredragsholder.

Hans foredrag gir praktiske verktøy og strategier for å forbedre kommunikasjon, teamdynamikk og ledelse. Bjarte Malum tilbyr en unik mulighet til å dykke dypere inn i temaer som ofte blir oversett, men som er essensielle for å skape et sunt og produktivt arbeidsmiljø, med langsiktig vekst og utvikling.

Bjarte gir deg en dypere forståelse av de menneskelige aspektene ved arbeidslivet, og hvordan disse kan forvaltes for å skape et mer harmonisk og effektivt miljø. Bjarte Malums unike perspektiver og løsninger vil utvilsomt berike og inspirere ditt team.

Bjarte Malum har holdt foredrag i alle Norges hjørner, og har samtidig blitt en fast gjesteforeleser på flere universiteter og høyskoler rundt omkring i landet. Med gripende innsyn til våre mørkere sider har Bjarte blitt anerkjent for sitt foredrag om småskalaondskap. Det er nemlig ved å først se på de mørkeste sidene våre at vi kan få en følelse av selvmestring og ta gode og hensiktsmessige valg for oss selv

Personen bak småskalaondskap

Den kjente foredragsholderen bak "Småskalaondskap" har holdt foredrag i en årrekke basert på sin bacheloroppgave om egne og andres mørkesider. Bjarte er utdannet vernepleier og har som ansatt tilbrakt nærmere 20 år på innsiden av lukkede barnevernsinstitusjoner og institusjoner for rus og psykiatri. I løpet av arbeidslivet har han stått i mange krevende situasjoner og ønsker nå å dele sine erfaringer på balansegangen mellom hjelperollen og ivaretakelse av seg selv på en effektiv måte.

Bjarte har et stort engasjement for å hjelpe andre til å forstå at alle mennesker faktisk kan begå ondskapsfulle handlinger. Bevisstheten rundt dette er et veldig viktig ledd for å forebygge “småskala-ondskap”. Hans foredrag omhandler innsikt til selvutvikling og mestring, slik at man kan ha det bra med seg selv samtidig som man er noe for andre.

Foredraget om “småskala-ondskap” har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør. Til tross for sitt mørke tema har responsen vært så god at han nå er fast gjesteforeleser hos flere universiteter og høyskoler i Norge.

Hva er ondskap?

bjarte profile

Kontakt Bjarte malum

Trenger organisasjonen eller bedriften din motivasjon og pågangsmot for en mer smidig og reflektert hverdag? Oppdag lær enkle verktøy for bedre livsmestring og selvinnsikt, slik at dere kan få et bedre samhold. Bjarte underviser om psykisk helse og hvordan man kan jobbe seg gjennom vanskelige faser i livet. Kontakt ham i dag!