Læren om livsmestring


Bjarte har videreført kunnskapen fra privatliv og arbeidslivet inn til sine foredrag om småskalaondskap. Men hva menes egentlig med småskala-onskap?

Ved å bli kjent med vår egne mørkesider kan vi enklere håndtere hverdagen gjennom positivt selvsnakk og andre enkle verktøy. Bjarte gir oss innsikt til alt dette gjennom sitt foredrag om småskalaondskap.


Book Bjarte som foredragsholder for å lære mer om småskala-ondskap og positiv livsmestring!

Foredrag

FRA STRESS TIL SUKSESS: SELVREFLEKSJONENS TRANSFORMATIVE KRAFT

Bjarte Malum utforsker både mørke og skjulte positive sider av psyken, og denne innsikten kan berike både individer og organisasjoner.

 • Å prioritere mental velvære bidrar til å redusere konflikter, motvirke utbrenthet og minske antallet sykemeldinger.
 • Å legge vekt på selvrefleksjon og personlig innflytelse hjelper i å mestre utfordrende følelser.
 • Å anerkjenne og verdsette hvert enkelt individ som unikt og verdifullt styrker samtidig arbeidsmiljøet.

Mulighet for oppfølging med veiledningsprosess for grupper eller individer.

Foredrag

Hvem hjelper hjelperen?

Gode hjelpere møter ofte motstridende forventninger fra arbeidssystemet og tjenestemottakere, noe som kan føre til grenseoverskridelser. Bjarte Malum har solid erfaring både som profesjonell hjelper og som foredragsholder for denne gruppen.

 • Hjelpere kan oppleve følelser av utilstrekkelighet og i verste fall rette negative følelser, tanker og handlinger mot seg selv eller de de er ment å hjelpe.
 • Dette foredraget gir verktøy for å opprettholde balanse og justerer retningen bort fra potensiell utbrenthet og sykefravær.
 • Ved å anerkjenne og fremheve sine egne positive egenskaper, blir det lettere å styrke andre.
 • Du vil bli presentert for overraskende og fengslende historier fra foredragsholderens eget liv, formidlet på en klar og motiverende måte.

Denne klassikeren har gått sin seiersgang over hele landet i noen år nå under navnet “småskala-ondskap”. Alle, fra Høyskoler til bedrifter og organisasjoner, har fått stort utbytte av foredraget om menneskets mørkesider. Hvordan? Ved å åpne opp samtalen og gjøre oss mer sårbare blir vi mer ærlige med hverandre.

Foredrag

UNGE MENNS TAUSHET

Selv om mange gutter og menn sliter, oppsøker få av dem hjelp i hjelpeapparatet.

 • Gutter faller mer utenfor på skolen enn jenter
 • Gutter utfører mer kriminelle handlinger
 • Gutter blir utsatt for mer vold
 • Gutter havner bakpå i arbeidslivet
 • Seksuelle overgrep og krenkelser mot gutter skjer, men blir ikke tatt på alvor i like stor grad som mot kvinner
 • Farsrollen oversees og underkjennes fortsatt
 • Menn topper selvmordsstatistikken

Bjarte deler sin personlige erfaring med rus, kriminalitet og ekstremisme for å hjelpe din organisasjon eller skole å forstå og håndtere disse fenomenene. Han knytter dem til bredere temaer som psykologi, politikk og kultur, og fokuserer på hvordan vi effektivt kan engasjere menn og adressere disse voksende samfunnsutfordringene.

Det er vanskelig å skrive om ondskap. Hvorfor? Fordi ondskap er et så belastet og tabubelagt begrep? Fordi det er så problematisk å definere begrepet? Eller er det slik at vi unngår å snakke om ondskapen i hverdagslivet fordi vi er redde for ondskapen i oss selv? (...) Møtet med ondskapen i oss selv utløser eksistensielle spørsmål om livet og om tilværelsens mening. Vårt eget - kanskje uoppklarte - forhold til svakhet, avhengighet og maktesløshet, til å bli vraket og forlatt, til ikke å være elsket, finner veien opp til overflaten (Sætersdal & Heggen, 2002, s. 10).

bjarte profile

Kontakt Bjarte malum

Trenger organisasjonen eller bedriften din motivasjon og pågangsmot for en mer smidig og reflektert hverdag? Oppdag lær enkle verktøy for bedre livsmestring og selvinnsikt, slik at dere kan få et bedre samhold. Bjarte underviser om psykisk helse og hvordan man kan jobbe seg gjennom vanskelige faser i livet. Kontakt ham i dag!