Fra ondskap til selvhjelp


Bjarte Malum har holdt foredrag fra Alta i nord til Lyngdal i sør og har samtidig blitt en fast gjesteforeleser på flere universiteter og høyskoler rundt omkring i landet. Med å gi et gripende innsyn i våre mørkere sider har Bjarte blitt anerkjent for sitt foredrag om småskalaondskap. Det er nemlig ved å se de mørkeste sidene våre at vi kan få en følelse av selvmestring og å komme styrket ut på den andre siden.

Foredrag

Book Bjarte som foredragsholder for å lære mer om småskalaondskap og positiv livsmestring!

Foredrag

Småskala-ondskap

Hva er det som gjør at gode mennesker begår onde handlinger? Fenomenet er kanskje mer utbredt enn du tror.

Foredrag

TEFT-metoden

Lær om TEFT-metoden: Et kommunikasjonsverktøy som hjelper både ledere og ansatte i arbeidshverdagen.

Foredrag

FRA PUNKER TIL FOREDRAGSHOLDER

Et foredrag som passer godt på skolen eller andre arenaer der barn og unge deltar i undervisningssammenheng.

Bli kjent med Bjarte Malum

Den tidligere pønkeren på skråplanet har også snart 20 års erfaring innenfor barnevern, rus og psykiatri og kan endelig dele sine mestringsverktøy.

Bjarte er en foredragsholder som brenner for å reflektere og se innover. Med utdanning som vernepleier og videreutdannelse innenfor veiledningspedagogikk, har han brukt mye tid på å lære seg å bli komfortabel med den han blir gjennom jobben. Han har også oppdaget at alle mennesker har potensiale for å utføre krenkende og grenseoverskridende handlinger - småskala-ondskap - og brenner derforfor å lære andre å se innover og bli nysgjerrig på sine mørkere sider.

Etter snart 20 års arbeidserfaring fra lukkede barneverns-institusjoner, rus, psykiatri og bofellesskap, har Bjarte funnet en unik balanse mellom det å mestre sine mindre sympatiske impulser og det å gjøre gode handlinger. Bjarte er ikke redd for å dele av sine egne erfaringer, f.eks hvordan ungdomstiden faktisk startet ganske langt ut på skråplanet. I sine yngre dager var det både pønk og mer lyssky aktiviteter som regjerte.

Bjarte Malum har holdt foredrag i alle Norges hjørner, og har samtidig blitt en fast gjesteforeleser på flere universiteter og høyskoler rundt omkring i landet. Med gripende innsyn til våre mørkere sider har Bjarte blitt anerkjent for sitt foredrag om småskalaondskap. Det er nemlig ved å først se på de mørkeste sidene våre at vi kan få en følelse av selvmestring og ta gode og hensiktsmessige valg for oss selv

Personen bak småskalaondskap

Den kjente foredragsholderen bak "Småskalaondskap" har holdt foredrag i en årrekke basert på sin bacheloroppgave om egne og andres mørkesider. Bjarte er utdannet vernepleier og har som ansatt tilbrakt nærmere 20 år på innsiden av lukkede barnevernsinstitusjoner og institusjoner for rus og psykiatri. I løpet av arbeidslivet har han stått i mange krevende situasjoner og ønsker nå å dele sine erfaringer på balansegangen mellom hjelperollen og ivaretakelse av seg selv på en effektiv måte.

Bjarte har et stort engasjement for å hjelpe andre til å forstå at alle mennesker faktisk kan begå ondskapsfulle handlinger. Bevisstheten rundt dette er et veldig viktig ledd for å forebygge “småskala-ondskap”. Hans foredrag omhandler innsikt til selvutvikling og mestring, slik at man kan ha det bra med seg selv samtidig som man er noe for andre.

Foredraget om “småskala-ondskap” har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør. Til tross for sitt mørke tema har responsen vært så god at han nå er fast gjesteforeleser hos flere universiteter og høyskoler i Norge.

Hva er ondskap?

bjarte profile

Kontakt Bjarte malum

Trenger organisasjonen eller bedriften din motivasjon og pågangsmot for en mer smidig og reflektert hverdag? Oppdag lær enkle verktøy for bedre livsmestring og selvinnsikt, slik at dere kan få et bedre samhold. Bjarte underviser om psykisk helse og hvordan man kan jobbe seg gjennom vanskelige faser i livet. Kontakt ham i dag!